Kreativt tillförande med fokus på lösningar

Om oss

 Tänk dig själv, en ljummen sommarkväll på fotbollsarenan. En grön matta utan tillstymmelse till ojämnheter. Vita härliga linjer, som för en stund stänger ute alla bekymmer”. 

Vi har alla en bakgrund från fotbollen och dessutom ett brinnande intresserade för människor och utveckling. Hur kan människor växa av egen kraft…med lite hjälp och stöd? Vi vill att lusten, glädjen och viljan är det som driver förändrings- och utvecklingsarbetet. Det är själva basen. Vi bidrar till mer medskapande och ökad utvecklingskompetens samt stärkt självtillit hos individer, lag och organisationer. Vårt fokus är att träna människors förmåga att i så hög grad som möjligt bidra till det gemensammas bästa.

Som organisationspedagoger är vi utvecklingsstöd för våra kunder där vår uppgift är att underlätta förändrings- och förbättringsarbete. Styrkan hos pedagoglaget är ett lustfyllt och energiproducerande förhållningssätt, dessutom har vi mångsidig och lång erfarenhet. Uppdragen är oftast skräddarsydda utifrån kundens specifika förutsättningar, behov och önskemål. Vi medskapar innehåll och arbetssätt tillsammans med kunderna.

Sunnanå Utveckling har sitt ursprung i fotbollsföreningen Sunnanå Sportklubb. De första årens utveckling skedde i fotbollslag och föreningsutveckling i sportklubben. Föreningens idéer, folkbildningsintresse, samhällsengagemang och idrottsliga framgångar väckte intresse och nyfikenhet hos företag och organisationer. Detta ledde 1984 till vårt första utvecklingsuppdrag. Vi i Sunnanå har under 40 år arbetat aktivt med att utveckla, pröva idéer och metoder. En ständigt pågående vardagsforskning byggd på en växling mellan erfarenhetslärande reflektioner, praktiskt prövande och tränande. Vi tycker faktiskt att vi har lärt oss en del om den svenska folksjälen.

 

Vårt pedagoglag

Hanna Marklund,
Jag är en lugn och analytisk person. Upplevs som aktivt lyssnande och har ett positivt förhållningssätt som bidrar till att skapa god stämning. Jag är kommunikativ och har lätt för att skapa kontakt med andra människor.

Fd elitfotbollspelare på landslagsnivå, är utbildad lärare. Har erfarenhet som föreläsare, processledare, pedagog, HR-specialist, Partneringledare, Jämnställdhets-& Mångfaldsfrågor, Styrelsearbete. Ambassadör för bla TUSS, Läsligan, Vi lirare. Flitigt anlitad som expertkommentator i TV.

Cecilia Öhman,
Jag är en pigg, glad och pratsam person som är förtjust i att samspela med andra människor. Har lätt för att skapa kontakt och kommunicera med andra. Jag är organiserad och har en förmåga att se hur saker hänger samman.

Fd elitfotbollspelare, har mångårig erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete. Uppdrag i företag, kommuner och landsting med fokus på utveckling av företagskultur, värdegrund, ledningslag, metodik- & lagarbete. Fotbollstränare, mentor och utvecklingsstöd till unga, lovande och ambitiösa tjejer.

Krister Lundgren,
Jag är en initiativrik och beslutsam person som ofta tar ledningen. Gillar utmaningar och trivs med att sätta upp mål. Jag är verbal och visar omtanke för andra människor.

Fd elitfotbollsspelare med sina rötter i Sunnanå SK. Har gedigen kunskap och erfarenhet av utvecklingsarbete i små och stora organisationer. Genomför även träning i Presentationsteknik. Fungerar som mentaltränare. 

Michael Marklund,
Jag är en aktiv och otålig person som tycker om utveckling, mål och utmaningar.  Har lätt för att leda och samarbeta med människor. Jag skapar logiska och effektiva processer. 

Deltog i starten av bolaget. Många års erfarenhet av utvecklingsprojekt, utvecklingsarbete, styrelseuppdrag. Har gedigen kunskap i organisationspedagogiska frågor. Föreningsaktiv och bla ordförande i Svenska Curlingförbundet. 


Ekonomi & administration;
Birgitta Söderström
,
Jag är en laglojal, omsorgsfull och pålitlig person som skapar trivsel och ser till att saker fungerar på vårt kontor. Har många års erfarenhet av ekonomi och administrativt arbete. Har varit landslagspelare i både fotboll och bandy.     


Våra mentorer;
Göran Eklund & Ulf Hallberg,
Eldsjälar och grundare av Sunnanå Utveckling. Har haft stor betydelse för vår idé- och pedagogutveckling. Flerårigt engagemang i föreningen Sunnanå SK. Är våra inspiratörer, vägledare och mentorer. 

 

Sunnanås värdegrund

Vill verka för…

  • Självtillit och utvecklingskompetens hos människor
  • En skapande, medskapande och lärande grundhållning hos människor
  • Gemenskap byggda på tolerans, dialog och tilltro att tillsammans kunna åstadkomma positiva förändringar
  • Skapande av miljöer som bidrar till människors möjligheter att leva friska och produktiva liv
  • Gemenskaper där humor, glädje och bra prestationer samverkar med varandra